ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI

1. TARAFLAR

http://www.sindirella.com/ web-sitesinin (Bundan böyle “Site”olarak anılacaktır.) faaliyetlerini yürüten Akçaburgaz Mah. 3109 Sok. No: 7. İç Kapı No: 1 Esenyurt / İstanbul adresinde mukim Sindirella Moda Tekstil Bilişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (Bundan böyle “Sindirella” olarak anılacaktır.) ve Site’ye Üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır.)

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Sindirella’nın sahip olduğu Site üzerinden kullanıcılara sağlanacak üyelik şartlarının ve hizmet kapsamının belirlenmesidir.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme kapsamında hizmetin kapsamı; Sindirella’nın, Site üzerinden sunacağı hizmetler (randevu, kiralama, satın alma) genel itibariyle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalarda tanımlanan elektronik ticaret olarak anlaşılmalıdır.

3.2. İşbu Sözleşme kapsamında hizmetin kapsamı; Sindirella’nın, Site üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Sindirella’ya ait Site’de satışa ve kiralanmak üzere sunulan ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, ilgili ürünlerin stok/kiralanabilirlik (beden, ürün sayısı vs. müsait olması) durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; ürünün teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın Üye’ye Sindirella adına kargo firması tarafından veya showroom’da ayıpsız olarak tesliminden ibarettir.

3.3. Sindirella, Site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri yayınlamasıyla Site’de yürürlüğe koymuş sayılacaktır.

4. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Sindirella’ya ait Site’ye üye olan/olmak isteyen herkesin kullanımına açık bir sitedir.

4.2. Üye, Site’nin kullanımında işbu Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul eder.

4.3. Üye, Site üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanırken, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bunlarla ilgili ikincil mevzuat hükümleri ile Sindirella’nın hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.

4.4. Üye, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle Sindirella’nın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; Sindirella, Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.

4.5. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

4.6. İşbu Sözleşme kapsamında Sindirella ile yapılan yazışmaların yedeğinin alınması Üyelerin sorumluluğundadır. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından ve silinmesinden Sindirella sorumlu tutulamaz.

4.7. Sindirella ya da Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kayıt, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun öngördüğü koşullara tabi olarak Sindirella tarafından saklanabilir, ancak Sindirella söz konusu kayıtları üyelik sona erdiği andan itibaren silmekte serbesttir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Ancak Üye’nin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. Maddesi gereği saklıdır. Üyelerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan kaynaklanan diğer hakları ile ilgili detaylı bilgi Site’de “Aydınlatma Metni” ve “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” altında Sindirella tarafından Üyelerin bilgisine sunulmuştur.

4.8. Üye, Site’ye kayıt olurken, ürün kiralarken veya ürün satın alırken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve bu bilgilerin doğru ya da güncel olmaması halinde Sindirella’nın bu sebeple uğrayacağı tüm zararları eksiksiz ve derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.9. Site’de, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar, reklam içerikleri yer alan linkler vb.) ile ilgili riskler Üye’ye aittir.

4.10. Site’de sunulan görsel, yazılı her türlü içerik Sindirella’nın fikri mülkiyetinde olup, Site’nin içeriğinde yer alan tüm yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her türlü telif ve fikri mülkiyet hakkı saklıdır. Sindirella’ya ait içerikler ticari ya da şahsi amaçlar ile Sindirella’nın yazılı izni olmaksızın ve kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Sindirella’nın yazılı izni olmaksızın, Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya link vermek yasaktır. Site’nin sayfalarının tasarımında ve veri tabanında kullanılan yazılımın her hakkı Sindirella’ya aittir ve Üye tarafından kopyalanması veya kullanılması yasaktır.

4.11. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, Üye tarafından [email protected] e-posta adresine e-posta göndermek sureti ile yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının Üye olarak Site’yi kullanma yetkisi iptal edilecektir. Üye e-bülten üyeliğinden ayrılmak istediği takdirde, e-bültenlerin altında yer alan "Bizden herhangi bir haber almak istemiyorsanız lütfen tıklayınız" ifadesine tıklayarak e-bülten üyeliğinden her zaman ayrılabilir.

5. SİNDİRELLA’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Aşağıdaki hallerde, Sindirella’nın kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, Üye’nin kullanımını durdurma, Üye’nin üyeliğine son verme, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır:

(i) Yanlış, hileli, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye kaydedilmesi durumunda;

(ii) Site’de yer alan çalışmaların, yazılımların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda;

(iii) Üyelere, Sindirella tarafından verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılması durumunda Üye sorumlu olacaktır. Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz, böyle bir durumda doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üyeye ait olacaktır;

(iv) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek başka yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin ele geçirilmesi, silinmesi, değiştirilmesi durumunda;

(v) Üyenin, Sindirella satış sisteminin veya Site’nin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak Sindirella’ya zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sisteminin veya Site’nin kötüye kullanılmasının Sindirella tarafından tespit edilmesi durumunda;

(vi) Üye’nin, Site’yi kullanımında, ürün kiralarken veya satın alırken veya Site’deki diğer hizmetleri kullanırken, Sözleşme’de yer alan şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda.

5.2. Sindirella, başta 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu olmak üzere ilgili mevzuata, işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara ve Site’de yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Politika’ya uygun hareket etmekle, mevzuat gereği saklaması gereken Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür.

5.3. Üye, Site aracılığıyla alınan ürün (satın alma veya kiralama) karşılığında ürün bedeli ödemesi için kredi kartı kullandığında, kredi kartı numarasının, kredi kartınının son kullanma tarihi, CVV2 kodunun ve benzer bilgilerin işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili finansal kurumlar ile paylaşılması gerektiğini anlamıştır.

5.4. Sindirella, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, Sözleşme süresince veya Sözleşme’nin sona ermesi halinde bu bilgileri anonimleştirmek şartıyla kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Sindirella taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme’de tek taraflı değişiklikler yapabilir. Sindirella’nın, Site’nin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Site’de yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Sindirella, gerek gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte Site’de yayınlayacak, Üye’nin Site üzerinden hesabına ilk girişinde Üye’den onay alınması sağlanacaktır. . Güncellenmiş üyelik şartları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır.

7. TEBLİGAT VE BİLDİRİMLER

Üye’nin Sindirella’ya bildirdiği veya bildireceği en güncel e-posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir. Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Üye’nin kayıtlı e-posta adresi kullanılarak yapılan her türlü bildirimin, e-postanın Sindirella tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilecektir.

8. DEVİR

Üye, Sindirella’nın nin Sözleşme’yi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Sözleşme ile, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 205. Maddesi uyarınca Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Sindirella işbu sözleşmeyi geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Sindirella açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Sindirella’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

10. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme Üye'nin Üyeliğini iptal etmesi veya Sindirella tarafından Üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Sindirella Üyenin Üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üye’nin Üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

11. UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLERİN HALLİ

İşbu sözleşme Türk hukukuna tabi olup; sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Üye, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye kayıt işlemini tamamladığı, ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve işbu Sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya Sözleşme’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır.