SİNDİRELLA ÜRÜN KİRALAMA SÖZLEŞMESİ
 
İşbu Sindirella Ürün Kiralama Sözleşmesi (“Sözleşme”), Akçaburgaz Mah. 3109 Sok. No: 7. İç Kapı No: 1 Esenyurt/İstanbul adresinde mukim Sindirella Moda Tekstil Bilişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Sindirella” ve/veya “Şirket”) ile Siz (“Kiracı”) arasında, http://www.sindirella.com/ web-sitesi aracılığıyla kurulmaktadır. İşbu Sözleşme’de Sindirella ve Kiracı, ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 1.İşbu Sözleşme kapsamında ürün, kiralanan eşyayı; Sindirella, ürünü kiraya veren tarafı; Kiracı, ürünü kiralayan tarafı temsil eder. Sözleşmenin konusu, Kiracı’nın Sindirella’ya http://www.sindirella.com/ web-sitesi aracılığıyla siparişini verdiğini aşağıda nitelikleri ve kiralama fiyatı belirtilen ürünün/lerin kiralanması ve teslimi ile ilgili olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun hükümleri ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanmasından ibarettir. 
 2. Kiracı, işbu sözleşme ile http://www.sindirella.com/ web-sitesi aracılığıyla kiralamak amacıyla sipariş verdiği ürünü sipariş bildiriminde belirtmiş olduğu talep edilen teslim tarihinden itibaren İstanbul içi kiralama olması durumunda dört (3) gün elinde tutma hakkına sahiptir. Kiracı’nın İstanbul dışında bir şehirden kiralama amacıyla sipariş vermesi durumunda, kiralama süresi kargo süreleri de dahil olmak üzere toplam altı (5) gün olacaktır. Kiracı, işbu sürelerin sonunda Sindirella’nın iş ortağı olan ve Kiracı’ya belirttiği kargo şirketlerinden birine ürünü/ürünleri masrafları kendisine ait olmak üzere Sindirella’ya iletmek üzere teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 3.Kiracı, İstanbul içindeki kargo gönderimleri için, kargo ücretleri kendisine ait olmak üzere Sindirella’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketleri ile gönderim ve teslimatı sağlayacaktır. Kiracı, Sindirella’ya ürünü/ürünleri geri gönderirken kargo masraflarına katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 4.Kiracı, işbu kiralama sözleşmesi kapsamında kiraladığı ürünü/ürünleri kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralamamayı veya alt kiraya vermemeyi, kullandırmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiracı, işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. 
 5.Sindirella, kiralama amacıyla sipariş verilen ürün/ürünleri sözleşmenin amacına uygun biçimde kullanılmaya elverişli bir durumda, hasarsız ve temiz olarak Kiracı’ya teslim edeceğini kabul ve taahhüt eder. 
 6.Kiracı ürünün/ürünlerin kendisine teslimi ile ürün/ürünler ile ilgili her türlü hasar ve zarardan sorumlu olduğunu ve ürünün/ürünlerin en iyi şekilde kullanılması ve korunması konusunda gerekli tüm önlemleri alacağını, bakımını gereği gibi sağlayacağını ve ürün/ürünleri bizzat kendisi kullanacağını ve kiralanan ürünü/ürünleri özgülendiği amaca uygun ve iyi ve kullanılmaya elverişli halde Sindirella’ya teslim edeceğini taahhüt eder. 
7.Kiracı ürünü/ürünleri kullanıp Sindirella’ya geri gönderdiğinde, ürün/ürünlerde Sindirella tarafından tespit edilecek hasar ve/veya zararları, karşılayacaktır. 
8.Kiracı, Sindirella’dan kiraladığı ürün/ürünlere yalnızca boyunu kısaltmak amacıyla ürün/ürünleri herhangi bir şekilde kesmeden ve zarar vermeden, Sindirella’ya bu işlemi önceden haber vermek koşuluyla, teyel dikiş yaptırabilir. Kiracı, işbu işlem için harcanacak terzi masraflarının kendisine ait olacağını kabul eder. Bu işlem dışında, kiralanan ürün/ürünlerde herhangi bir tadilat işlemi yapılması yasaktır. Kiracının bu yasağa aykırı hareket etmesi halinde, ürünün/ürünlerin ücretini Sindirella’ya ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 
9.Sindirella’nın, Kiracı tarafından geri gönderilen ve/veya iade edilen ürünün/ürünlerin Sindirella’nın gönderdiği ürün/ürünlerden farklı olduğunu fark etmesi durumunda orijinal ürünün bedelini Kiracı’dan tahsil etme hakkı saklıdır. 
10.Kiracı, Sindirella tarafından kiralanan ürünlerin imalatçı ve/veya ithalatçı firmaların garantisi altında olduğunu ve her markanın kendi garanti koşullarının geçerli olduğunu kabul eder. 
11.Kiracı, işbu Sözleşme kapsamında Sindirella’ya ödeme yaptıktan sonra kiraladığı ürün/ürünlerden sipariş verdiği andan itibaren 24 saat içinde vazgeçebilir, 24 saat geçtikten sonra kiracı vazgeçmek isterse, Sindirella tarafından herhangi bir para iadesi yapılmayacağını kabul eder. Böyle bir durumda, Kiracı ödediği tutar kadar sipariş verdiği andan itibaren 6 ay içinde başka bir Sindirella ürünü kiralama hakkına sahip olacaktır. 
12.Taraflar, meydana gelebilecek anlaşmazlıkları karşılıklı görüşmeler ve iyi niyet çerçevesinde çözebilmek için azami seviyede çaba göstereceklerdir. Taraflar arasında işbu Sözleşme'den kaynaklanan her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Çağlayan (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.