CAYMA HAKKI

Sindirella Moda Tekstil Bilişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Sindirella”) olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince sahip olduğunuz cayma hakkına ilişkin aşağıdaki konularda siz değerli tüketicileri bilgilendirmek isteriz. 

 1. Tüketici’nin, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir sebep göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya ürünün gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ürünü/ürünleri reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu taahhüt ederiz.
 

 1. Cayma hakkı kullanılarak iade edilmek istenen ürün, cayma hakkının Sindirella’ya ulaştığı tarihten itibaren en geç on (10) gün içerisinde anlaşmalı kargo şirketleri aracılığıyla Tüketici tarafından iade edilmelidir. Ürünün/Ürünlerin Sindirella’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketleri aracılığıyla geri gönderilmesi gerekmektedir, Tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu olduğunu kabul eder. 
 

 1. Cayma hakkının kullanılabilmesi için Tüketici’nin bu süre içinde Sindirella’ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün/ürünlerin kullanılmamış olması şarttır. 
 

 1. Tüketici, cayma hakkını kullanırken; teslim edilen ürünün faturasını, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilecek ürünleri Sindirella’ya teslim etmekle yükümlüdür. Tüketici’nin tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya sözleşme konusu ürüne ait faturanın tacir Tüketici adına kesilmesi durumunda, Tüketici’nin tüketici hakları hariç olmak üzere, ürünü iade etmek istemesi halinde, ürünü, iade ederken düzenlenecek iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
 

 1. Tüketici, cayma süresi içinde ürünü/ürünleri, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olacaktır.
 

 1. Tüketici’nin cayma hakkını kullanması halinde Sindirella, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on (10) gün içerisinde ürün bedelinin Tüketici’nin banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için Sindirella ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.
 

 1. Tüketiciler mevzuat uyarınca aşağıdaki ürün veya hizmetlerde cayma hakkını kullanamaz:
 2. Tüketicinin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar;
 3. çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar;
 4. tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan iç çamaşırı, mayo ya da kozmetik ürünleri gibi mallar;
 5. tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar;
 6. malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri;
 7. fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler;
 8. abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar;
 9. belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti;
 10. elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar ve tüketici onayı ile cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler ve
 11. ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal ve hizmetler