GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunuzu ve kişisel verilerinizin burada belirtilen şekilde gerekli tedbirler alınarak toplanmasına, işlenmesine dair kanuni ilkelere uygun şekilde Veri Sorumlusu olan Sindiralla ve iş ortakları, halefleri, hizmet sağlayıcıları (sosyal medya işletmecileri dâhil) tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve belirtilen yöntemlerle işlenmesine, saklanmasına, yurt içinde ve/veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılmasına, Kanun’un 11. Maddesinde düzenlenen tüm haklarınız konusunda bilgilenmiş olarak, açık onay verdiğinizi kabul etmektesiniz.

İşbu Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda, Sindirella Moda Tekstil Bilişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Sindirella” ve/veya “Şirket”) tarafından işletilmekte olan https://sindirella.com/ web sitesinin işletilmesi sırasında site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Sindirella ile paylaşılan veya Site’nin kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartlara yer verilmiştir.

Hangi Verileri İşliyoruz?

Sindirella’nın işlediği kişisel verileriniz aşağıda belirtilen şekilde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve ikincil mevzuat, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bağlayıcı nitelikteki kararlarına ve sair mevzuata uygun olarak kategorize edilmiştir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik ve İletişim Bilgisi: Ad, soy ad, telefon, cep telefonu numarası, adres, e-posta adresi, doğum tarihi
 • Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi ve Finansal Bilgiler: Üyelik bilgileri, üyelik numarası, Sindirella hizmetlerinden yararlandığınız tarih ve saate ilişkin veriler, Sindirella ile iletişime geçme nedenleriniz, Site üzerinde arama yaparken kullandığınız terimler ve filtreleme tercihleriniz, puan ve yorumlarınız, elbise, etkinlik, marka, tasarımcı tercihleriniz, ziyaret ettiğiniz markalar, kıyafet kategorileri (elbise, etek, pantolon, gömlek, bluz, ceket/kaban, t-shirt vb.), kullanım sırasında oluşan hatalar, fatura ve ödeme bilgisi. 
 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Kullanıcı adı ve parola bilgileri
 • Pazarlama Bilgisi: Alışkanlıklarınız ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler
 • Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi: Site üzerinden yaptığınız talep ve şikayetler ile Site’de paylaştığınız yorumlarınız
 • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

Kanun’un 3. ve 7. maddeleri kapsamında anonim hale getirilen veriler, anılan KVKK hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir. Verilerinizin işlenip işlenmediği konusunda bilgi almak için her zaman Sindirella ile [email protected] E-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Verilerin Kullanım Amacı Nedir?

Kişisel verileriniz, https://sindirella.com/ web sitesi üzerinden veya ileride aktif hale gelecek mobil uygulama üzerinden sağlanan hizmetlerden (dijital stil danışmanı, randevu alma gibi) faydalanabilmeniz için, Sindirella’nın web sitesine üyelik kaydının gerçekleştirilmesi için, üyelik kaydına ilişkin güncellemelerin yapılması, Sindirella’nın sunduğu ve web sitesi aracılığıyla sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtılması ve bu doğrultuda size gerekli bilgilendirmelerin yapılması dahil ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Sindirella ve Sindirella ile iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması ve bu kapsamda size gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve bu faaliyetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenebilir. 

Kişisel verilerinize sizlerle iletişime geçmek, satın aldığınız veya kiraladığınız ürünlerin size teslim edilebilmesi veya sizin web sitesindeki veya mobil uygulama üzerindeki deneyiminizi iyileştirmek amacıyla kullanılabileceği gibi, şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, kimliğiniz ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma amacıyla da kullanılabilecektir. 

Sindirella ayrıca, KVKK’nun 5, 6. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verilerinizi açık rızanızı almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi ile Sindirella arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Sindirella’nın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Sindirella‘nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 

Yukarıda da belirtildiği üzere Sindirella, çerez (“Cookie”) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere web sitesinin veri sahibi tarayıcısına (“Browser”) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak web sitesinin kullanımını bu anlamda kolaylaştırmaktadır. Teknik iletişim dosyası, internet sitelerini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Sindirella, kişisel verilerinizi ve bu kişisel verileriniz kullanılarak elde edilen yeni verileri, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası altında belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Sindirella’nın iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, yatırımcıları ile söz konusu hizmetlerin temini amacıyla ölçülü ve sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Bu çerçevede Sindirella yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülükleri yerine getirebilmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal hakları kullanabilmek amacıyla yetkili kamu kurumları, kuruluşları ile özel hukuk kişilerine aktarabilecektir. Sindirella, kredi kartı bilgilerinizi ödemeyi kredi kartı ile yapmanız durumunda kaydetmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarabilecektir. Sindirella, kullanıcı deneyiminizin geliştirilmesi (örneğin iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), güvenliğinizin temin edilmesi, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için e-mail ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri Sahibi olarak, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların kişisel verilerinizi yurt içinde veya yurtdışındaki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa açık rıza verdiğinizi kabul edersiniz. Veri Sahibi olarak, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na konu bilgilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal Sindirella’nın web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden güncelleyeceğinizi taahhüt edersiniz. Güncel bilgilerin Sindirella’nın web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden güncellenmemesi ile ilgili Sindirella hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Veri Sahibi olarak, herhangi bir kişisel verinizin Sindirella tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanız halinde Sindirella web sitesi veya mobil uygulamasının işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğinizi kabul eder ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun size ait olacağını beyan edersiniz.

Verileri Ne Kadar Süreyle Saklıyoruz?

Sindirella ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, KVKK’nun  4. Maddesi (2-d) gereğince işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kapsamında belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca veya ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri boyunca saklanmakta olup, söz konusu kişisel verileriniz Sindirella ile aranızda doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında Sindirella tarafından gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere saklanabilecektir.

Verilerin Güvenliğini Nasıl Sağlıyoruz?

Sindirella, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ifade edilen şartlarda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun şartları gözeterek asgari güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Sindirella ayrıca, sizden elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Kanun hükümlerine aykırı olarak üçüncü kişilere açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır. 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Neler?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; 

 1. kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 2. kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 3. kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 4. yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 5. kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 6. işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 

Kişisel veri sahibi olarak, yukarıda belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da [email protected] adresine Sindirella sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Sindirella’ya iletebilirsiniz. Yapacağınız başvuruda; 

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu bulunması zorunludur.
 

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki Değişiklikler

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir.

Çerez (“Cookie”) Politikamız

Sindirella olarak internet sitelerimizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitelerimizin kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan (Google Chrome, Internet Explorer vb.) Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece internet sitelerimizde çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Daha detaylı bilgi için: http://www.aboutcookies.org/ ve http://www.allaboutcookies.org/ adreslerini ziyaret edebilirisiniz.